Co jest ważne dla mnie w pracy z Klientem?

 

 • nieoceniania i pełna akceptacja dla drugiego Człowieka - świadomość bycia nieocenianym pozwala otworzyć się i być w pełni sobą, sięgnąć do swojego wnętrza i śmiało wyciągnąć wszystko, co z stamtąd działa i blokuje.
 • troska o relację, wzajemne zaufanie, jakie buduje się po pewnym czasie pomiędzy coachem i jego Klientem 
 • zasada poufności, atmosfera bezpieczeństwa, akceptacji i wsparcia w całym procesie coachingowym,
 • wzajemny szacunek - dla Człowieka, dla jego opinii i dla jego czasu;
 • jasne i przejrzyste zasady współpracy - oraz możliwość ich modyfikacji w trakcie dalszej współpracy, jeśli zajdzie taka potrzeba i za obopólną zgodą;
 • tzw. "chemia" między Klientem i coachem;
 • otwartość i zaangażowanie obu stron;
 • poszanowanie wolnej woli;
 • komfort pracy - styl i sposób pracy podczas sesji;
 • umiejętne wykorzystanie szerokiego wachlarza narzędzi (wizualizacje, pomoce w postaci kart i gier, praca z metaforą i wiele innych) - często maja za zadanie wybić ze strefy komfortu i wyjść poza dotychczasowy schemat
 • skuteczność oparta o trzy filary: KONKRET, POTENCJAŁ i ZMIANA na LEPSZE