Oddech jest najbardziej podstawową funkcją życiową. Jednocześnie, stosowany świadomie, ma niesamowite właściwości terapeutyczne i prozdrowotne. Dobre jest to, że każdy może wykorzystywać to narzędzie dla siebie i dla swoich korzyści.
Świadomy oddech połączony prowadzi do relaksacji, głębszego kontaktu ze sobą i uzdrowienia na poziomie ciała, ducha i emocji. Praktykowania oddechu połączonego, w efekcie daje dodatkowe korzyści, takie jak:

+ uzdrowienie napięć i blokad w ciele

+ głęboka relaksacja, której efekt czuć jeszcze długo po sesji

+ dzięki intensywnemu dotlenieniu, doenergetyzowanie ciała na poziomie fizycznym

+ wewnętrzna transformacja

+ podniesienie samoświadomości, pogłębienie kontaktu ze sobą

+ łatwiejsze radzenie sobie z trudnymi emocjami

+ uzdrowienie traum, również okołoporodowej

+ uwolnienie od negatywnych wzorców i niechcianych schematów zachowań i reakcji