W swojej pracy stosuję metody komplementarne, traktujące człowieka jako całość, składową 3-ech głównych elementów: Ciała, Duszy, Umysłu oraz Emocji, które są łącznikiem pomiędzy nimi.

Praktykuję również na sobie, dzięki czemu mogę się osobiście przekonać co do skuteczności tych metod. Jednocześnie uważam, że nie ma jednej jedynej skutecznej metody dla każdego, która zmieni i uzdrowi wszystko w mgnieniu oka. Zmiana i rozwój są procesem, realizowanym poprzez czas i doświadczania, nieraz łączenie czy testowanie różnych metod jest tym, co prowadzi nas na ścieżce Zmiany i daje najlepsze efekty. W swojej praktyce preferuję głęboką pracę u podstaw, łączącą nieraz pozornie niezwiązane ze sobą dziedziny, jak psychologię, genealogie, biologię czy fizykę kwantową.

GŁÓWNE NARZĘDZIA, KTÓRE WYKORZYSTUJĘ W PRACY: